Skip to content Skip to footer

Parsiyel Taşıma Kap ve Palet Sayısı Önemi

Parsiyel taşıma; Farklı firmalardan bir veya daha fazla alıcı tarafından sipariş edilen malların tek bir kombine yük olarak taşınması olarak tanımlanır. Ulaşım genellikle deniz, demiryolu, karayolu veya hava yoluyla yapılır. Bu durumda farklı alıcıların malları aynı konteyner veya vagonda taşınabilir. Ürünlerin yükleme aşaması, uluslararası taşımalarda parsiyel taşımalarda ürünün zarar görmemesi için çok önemlidir.

Demiryolu, karayolu, hava taşıma araçları ve konteynerlerin yükleme ebadına göre paketlemenin boyutlandırılması nakliye maliyetlerinden büyük tasarruf sağlamaktadır.

Denizyolu taşımacılığında paketin denize elverişli tipte (Seaworthy Packaging), karma taşımada elleçlemeye uygun (Multiple Handling) ve hava taşımacılığında paketin taşıma ücretinin kilogram başına ödendiği düşünüldüğünde bunlarında hafif malzemeler yapılması büyük önem arz etmektedir.

Buna göre;

  • Denizyolu taşımacılığında paketleme yüksekliğinin 2.70 metreyi ve uzunluğunun ise 12.50-18.30 metreyi,
  • Karayolu taşımalarında, paketleme ebadı eninin 2.30, yüksekliğinin 2.40 metreyi ve uzunluğunun 13.60 metreyi,
  • Hava yolu taşımacılığında yüksekliğin 2.44 metre, genişliğin 2.44 metre ve uzunluğun 3.17 metreyi,

geçmemesi mali açıdan büyük önem arz etmektedir.

Parsiyel Taşımacılıkta Palet Kullanımı                           

Uluslararası taşımalarda palet kullanımı, taşıma sırasında yükün taşıma araçlarının ve konteynerlerin içinde hareket etmesinin önlenmesine yardımcı olur.

Standart ölçüdeki paletler, ürünlerin etkin bir şekilde depolanması ve dağıtılmasını da kolaylaştırırken ülkeler arası farklılıklar ürünlerin dağıtımını ve istiflenmesini zorlaştırmaktadır.

Bu hususta Ahşap paletlerin standartları ile ilgili (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ve CEN (Avrupa Standardizasyon Enstitüsü) standardı bulunmaktadır.

Bu standartlar; kullanılan ham maddenin nem oranını, kalitesini, fiziksel dayanıklılığını, palet çivilerinin bükme rezistansının ölçülmesine yönelik deneyleri, paletlerin bakım onarımını, palet boyutlarını, imalatını ve işaretlenmesini kapsamaktadır.

Yurtdışı Taşımacılıkta Standart Palet Ölçüleri

Avrupa ülkeleri ve Amerika zamanla paletlerde standartlaşmaya gitmiştir.

Bu standartlara göre paletler;

  • Euro Palet olarak UIC 435-2V standart numarası ve  80 cm x 120 cm ölçüleri ile,
  • Amerika, Kanada ve Meksika’da 7 CFR 319.40 standart numarası ve 100 cm x 120 cm ölçüleri ile,

bilinmektedir.

AB ülkeleri EURO Paletin ucuz maliyeti ve Doğu Avrupa ülkelerinin standarda aykırı paletler üretimi üzerine Avrupa Paletçiler Derneği (EPAL)’ni kurdu.

EPAL, Euro Palet standardına uygun paletlere EPAL damgası vurulması için palet üreticilerine yetki veren ve bu yetkinin doğru kullanımını denetleyen özel statüde bir kuruluş halinde faaliyet göstermektedir.

Blog Yazılarımı İçin Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.