Skip to content Skip to footer

Proje Taşımacılığı ve Lojistiği Nedir?

Proje taşımacılığı, belli tip eşyaların taşınma sürecini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Çok ağır, hacimli, uzun, geniş ve havaleli kısacası gabari dışı tüm materyaller proje taşımacılığı adı altında gruplanır. Gabari dışı nesnelere, genellikle kamuya veya özel sektöre ait fabrikalarda, madencilik faaliyetlerinde veya inşaat sahalarında rastlanır. Enerji ve benzeri altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek için gereken malzemeler, cihazlar ve her türlü donanım da gabari dışı gruba dahildir.

Proje lojistiği ise, taşımacılığa yönelik bu operasyonlardan ayrı olarak, müşteriler tarafından talep edilen dağıtım, depolama, elleçleme gibi lojistik operasyonların tanımlanmasında kullanılır. Proje lojistiğinde sergilenen tüm lojistik faaliyetleri kendine has koşulları ihtiva etmektedir. Her bir lojistik proje, kendi operasyonel ihtiyaçlarına yönelik özel bir planlama ve kişiselleştirilmiş bir yol haritası gerektirir.