Skip to content Skip to footer

Tehlikeli madde ve kimyasal lojistiği, taşımacılığı ve depolaması çalışmalarımız çevreyi ve ürünü koruyan yüksek güvenlik süreçleri içermektedir.

Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiği Nedir?

Tehlikeli madde ve kimyasal lojistiği, ADR lojistiği olarak da bilinen; içeriğinde tehlikeli kimyasal özellik bulunduran ürünlerin, çevredeki canlıların ve çevrenin hiçbir zarar görmemesini esas alarak depolama ve dağıtım işlemlerini kapsayan lojistik türüdür.

Lojistiği yapılan tehlikeli maddeler şunlardır:

 • Patlayıcı, yanıcı (tutuşucu) sıvı, katı ya da gaz maddeler.
 • Zehirli gazlar.
 • Bulaşıcı ve radyoaktif maddeler.
 • Yükseltgenliği bulunan maddeler.
 • Çeşitli maddeler ile temasında yanıcı ya da zehirleyici olan maddeler.
 • Kendiliğinden yanabilen maddeler.
 • Aşındırıcı özelliğe sahip maddeler.
 • Organik peroksitler.
 • Tehlike oluşturabilecek diğer madde ve nesneler.

ADR Nedir?

ADR, tehlikeli madde ve kimyasalların karayolu ile güvenli taşınmasını sağlayan bir Avrupa anlaşmasıdır.  Bu anlaşmada Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiğinde taşıması yapılan maddelere uygun insan ve çevre güvenliği adına bazı önemli koşullar belirtilmiştir. Lojistik firmalarının tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmeleri için ADR sertifikasına ihtiyaçları vardır. Taşımacılıkta görevli kadro belirli eğitimler aldıktan sonra ADR lojistiğinde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda lojistikte kullanılan araçların da ADR koşullarına uygun olmaları gerekmektedir.

Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiği Hizmetlerimizin Kapsamı

Güvenlik standartlarına bağlı kalarak çeşitli maddelerin yönetim, taşımacılığı ve depolamasını üstlenmekteyiz:

 • Petrol ya da Doğalgaz aranması ya da üretilmesi,
 • Petrol ve benzeri kimyasal maddeler,
 • Mühendislik, İnşaat, Güç ve Enerji, Madencilik sektörleri,
 • Altyapı projeleri,
 • Endüstriyel tesisler,
 • Aktarma merkezi ve transit.

ADR Taşımacılık ve Depolama Sürecimiz

 • Ayrıştırma,
 • Otomasyon,
 • Kimyasal ve tehlikeli ürün depolama ve elleçleme,
 • Yüksek yoğunluklu depo imkanı,
 • Isı kontrolü olan tesisler,
 • Envanter optimizasyonu,
 • Etiketleme ve paketleme.