Skip to content Skip to footer

Endüstri 4.0 ve ağır sanayi lojistiği çalışmalarımız sayesinde taşınması güç iş makinaları ve ağır maddelere özel lojistik çözümler sunmaktayız.

Endüstri 4.0 ve Ağır Sanayi Lojistiği Nedir?

Endüstri lojistiği, endüstriyel malzemelerin taşımacılığını içeren bir lojistik alanıdır. Lojistik 4.0 kavramı ise Almanya’da ortaya çıkan ve ülkemizde de yürütülmekte olan 4. sanayi devriminin lojistik sektöründe oluşturduğu en büyük etkilerden biridir. Dijitalleşen ve her şeyin akıllı makineler ile yürütüldüğü bu çağda, lojistik de bu teknolojiden faydalanmaya başlamıştır. Endüstri 4.0 lojistiğinin temel hedefi akıllı şebekeler oluşturmak, endüstriyel alanda yürütülen çalışmaların esneklik kazanması ve birbiri ile entegre olarak çalışabilmesidir. Bununla birlikte endüstri lojistiği, aktif bir yapıda olmayı, müşteri ve tedarikçi firmaların birlikte hareket etmesini, dijitalleşmiş imalatın akıllı fabrikalarda işleyişine devam etmesini sağlar. Endüstri 4.0 taşımacılık sürecindeki aşamaların her birinin birbiri ile güncel olarak iletişim halinde ve entegre olmasını sağlar.

Endüstriyel taşımacılık kendi içinde iki sınıfa ayrılabilir. Bunlardan biri iç lojistik diğeri ise dış lojistiktir. İç lojistikte yakın mesafede nakliye işlemleri gerçekleştirilirken, dış lojistikte daha uzun mesafede yapılan taşımacılık eylemleri bulunur. Örneğin, imalat esnasında malzemelerin farklı alanlara taşınması iç taşıma olarak kabul edilir. Endüstriyel lojistik her alanda kısa ya da uzun mesafe taşımacılık işlemlerinde üretici firmalara destek olduğu için tüm sürecin daha aktif ve birbiri ile entegre olmuş şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Ağır Sanayi lojistiği ise ağır ve taşınması zor olan malzemelerin ya da büyük iş makinelerinin özel araçlar ile taşınması sürecidir. Ağır sanayi lojistiğinde taşımacılık ya da depolama diğer lojistik alanlarına göre daha farklı gereksinimler içermektedir.

Endüstri 4.0 Lojistiğinin Avantajları

 • Tedarik zincirinde esneklik,
 • Süreç hızlandırmak için akıllı çözümler,
 • Firmaların taleplerine odaklanma ve kişisel çözümler üretmek,
 • Dijital olanakları son teknoloji yöntemler ile sağlamak,
 • Taşımacılık faaliyetlerindeki maliyeti en aza indirmek,
 • Müşterilerin üretim ve dağıtım sürecinde en fazla verimi almalarına yardımcı olmak,
 • Gerekli olan izin belgeleri ve evraklarını firmalar adına edinme,
 • Sorun çözme odaklı uzman kadro,
 • Bilgi iletişim teknolojilerinde aktif hizmet,
 • Teslimat sürecinde yüksek güvenlik.

Endüstri 4.0 ve Ağır Sanayi Lojistiği Süreci

 • Ürünlerin depolanması,
 • Kalite kontrol, sayım ve ayrıştırma,
 • Monte ve demonte gruplama,
 • Paketleme, etiketleme,
 • Müşteri talep yönetimi,
 • Güncel stok takibi,
 • Stok yönetimi,
 • Analiz ve raporlama,
 • Sevkiyat ölçümü ve yönetimi,
 • Tedarik analizi oluşturma ve tasarlama,
 • Müşterilere özel planlama,
 • Proje yönetimi,
 • Envanter yönetimi,
 • Tedarik ağı yönetimi,
 • Değiştirme tedariği.