Skip to content Skip to footer

E-Tedarik Nedir?

Üretim süreci için gereken emtiaların ve servislerin tümü “tedarik süreci” olarak adlandırılmaktadır.

Tedarik süreci boyunca firmaların vereceği kararlar, sürecin düzgün ilerlemesi açısından büyük önem taşır. Zaman yönetimi, aracılar, sipariş tarihleri ve personel sayısının belirlenmesi bu kararlardan bazılarıdır. Yanlış kararlar veya beklenmedik durumlar sonucu ortaya çıkan riskler, hem şirketi hem de müşteriyi zarara uğratabilir.

E-tedarik ise, bu süreçlerin internet üzerinden yönetilmesini sağlar. Internet üzerinden sağlanan portal çözümleri ve elektronik tedarik sistemleri, şirketlerin tedarik süreçlerini Internet üzerinden güvenli bir şekilde tamamlamasına olanak tanımaktadır. Kısacası, satın alma eylemi, sanal ortama taşınmaktadır.

 

E-tedarik sistemlerinde en önemli nitelik, veriler ve veritabanı platformlarıdır. Bu platformlar ve veriler sayesinde internet veya merkezi bir portal aracılığıyla satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Alıcı ve tedarikçi taraflar arasındaki iletişim net ve eş zamanlı sağlanarak muhafaza edilmiş olur.

Depolama ve Sipariş Tedariğinde Sunduğumuz Çözümler

  • Kullanıcıya özel tesisler,
  • Kullanıcıların paylaşımlı olarak kullanabileceği tesisler,
  • Ulusal ve bölgesel dağıtım merkezleri,
  • İş gücünün yönetilmesine dair sistemler ve özelleştirilmiş süreçler,
  • Güvenli ortamda ısı kontrollü bir şekilde tehlikeli madde depolama,
  • Depo yönetim sistemlerinin entegrasyonu,
  • İkinci paketleme (yardımcı paketleme) hizmetleri.