Skip to content Skip to footer

Geçici Depolama ve Gümrük Antreposu

Geçici depolama ne demek ?

Eşya Türkiye gümrük bölgesine varmadan önce eşyanın taşındığı araç ve o araca yüklenen eşya hakkında genel bilgileri içeren beyanname verilir. Bu beyana “Özet Beyan” denir. Özet beyanın verildiği tarihten itibaren Malların deniz yoluyla gelmesi durumunda özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer yollarla gelmesi durumunda 20 gün içerisinde eşyanız için “gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım” belirlenmesi gerekir. Özet beyanın önceden verildiği durumlarda, bu süreler gümrüğe sunulduktan sonra başlar. Eşyalarınız, gümrüğe sunulduğu andan itibaren, Gümrük Mevzuatı kapsamında işlenip, kullanılıncaya kadar, “geçici depolanan eşya” gümrük statüsündedir.

Geçici Depolamada İşlem ve İşçilik Yapılabilir mi ?

Geçici depolanan ürünler, görünümlerinde ve teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece aynı durumu muhafaza edecek şekilde elleçlemeye tabi tutulabilir.

Geçici Depolamada Gümrük Vergisi Ödenir mi ?

Gümrük yükümlülüğü, geçici olarak tutulan eşyanın gümrük gözetiminden kanuna ayıkırı bir şekilde çıkarılması durumunda ortaya çıkar. Ve bu hususta da gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir.

Gümrük antreposu ne demektir ?

Bazı durumlarda ithal etmek istediğiniz mallar Türkiye’ye gelir gelmez ithalat işlemini tamamlamak istemeyebilirsiniz.

Örneğin:

  • İthal etmek istediğiniz mallar üzerindeki gümrük vergilerinin ödenmesini, mallar serbest dolaşıma girene kadar ertelemek isteyebilirsiniz.
  • Mal ithal etmek için gerekli izin işlemlerinin tamamlanması için zamana ihtiyacınız olabilir.
  • İthalat süreci tamamlanmadan önce mallar hatalı veya kusurlu bulunabilir ve ‘mahrece iade’ olarak bilinen iade işlemini yapmak isteyebilirsiniz.
  • İthal etmek istediğiniz malları depolama, paketleme, etiketleme vb. işlemlerden geçerek pazarlama aşamasına taşımak isteyebilirsiniz.

Bu gibi durumlarda mal Gümrük Antreposuna getirilebilir. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulduğu belirli şartları taşıyan açık veya kapalı yerlerdir.

Gümrük Antreposuna Eşya Şartları nedir ?

  • İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya,
  • Antrepoya alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşya,

Blog Yazılarımı İçin Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.