Skip to content Skip to footer

Tedarik Zincirinde Lojistik Firmanın Önemi ve Tedarik Zinciri Esnekliği

Tedarik zinciri müşterilere doğru malzeme temininin yapılmasını sağlar. Müşteriden tedarikçi firmalar tarafından alınan bilgiler her iki taraf için de önem taşır. Teslimat sürelerini kısaltarak maliyet planlaması yapmayı destekleyen doğru firma seçimi, üretimin devamlılığı için gereklidir. Piyasada arz talep dengesini karşılayan model, bilgi teknolojileri üzerinden kolay işlem yapma ayrıcalığı sunar. Ürün tedarikinin bu taşıma sırasında stabil tutulması müşterilerin taleplerini anlık olarak karşılama ayrıcalığı sağlar.

Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi; tedarik süreçlerini yüksek kapasitede sunulması, müşteri odaklı çalışmalar yapılmasını, nakliye işlemlerinde ve diğer işleyişin prosedürlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu düzen lojistik süreçlerin işleyişini ve müşteri memnuniyetini de beraberinde getirir. Depolamadan sonra sırasıyla gümrükleme ve diğer aşamaları geçen ürünler müşteriye ulaştıktan sonra memnuniyet olarak yansır.

Doğru Lojistiğin Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları

Lojistikte dikkat edilmesi gereken önemli noktaları arasında süreç yönetimi, stok takip sistemleri, otomatik araç tanımlama, sipariş yönetimi ve veri depolamada kullanılan yazılımlar, doğru yönetildiğinde maliyet, verimlilik ve müşteri memnuniyeti açısından fayda sağlamaktadır.

Yanlış yapılan planlama süreçlerde aksamalara yol açar. Küçük çaptaki yanılsama ve aksaklıkları kamufle edebilmek adına bu sürecin işleyişinin tam anlamıyla yapılması önem arz etmektedir.

Lojistik Yönetim Süreci

Lojistik yönetim sürecinde gelir ve gider tablolarının oluşturulması, hammaddelerin üretimleri belli bir plan çerçevesinde yapılması, yönetim aşamasında son derece önemlidir. Kara, hava ve deniz yolu üzerinden planlanan, istenen lokasyonlarda güvenli teslimat ayrıcalığı sunulması lojistik yönetim sürecinin olumlu bir şekilde yönetilebilmesine bağlıdır. Lojistik operasyon süreçlerini kolaylaştıran uygulamaları ile öne çıkan firmalar farklı müşterilerin beklentilerini karşılamak üzere çalışmalarına hız kazandırır.

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri ya da lojistik ağı, ürünler ya da hizmetlerin tedarikçiden müşteriye doğru hareketlerini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler, ve kaynaklar sistemlerinin bütününe verilen isimdir.

Tedarik zinciri içerisindeki değişimlerin birçoğu farklı şirketler arasında gerçekleşir. Bu şirketler, aynı sınıfa ait şirketler arasında kendi gelirlerini en üst düzeye çıkarmaya gayret gösterirler. Yakın zamanlarda, hizmet sunmak ve ürün sağlamak için işbirliği yapmış olan, basit eşleştirilmiş, kendi kendine örgütlenmiş bu iş ağı “Genişlemiş Girişim” olarak adlandırılmaya başlandı.

Tedarik Zinciri Esnekliği Nedir?

Şirketin beklenmedik tedarik zinciri kesintilerini mevcut imkanlarıyla ele alma şekli, tedarik zinciri esnekliği olarak bilinir. Başka bir söylemle, tedarik zinciri esnekliği, operasyonlarda ve müşteri zaman dilimlerinde minimum kesinti ile sorunlara yanıt verme ve sorunlardan kurtulma yeteneğidir.

Esnekliğin kapsamı yalnızca risk yönetimi anlamına gelmemektedir. Risk yöneteminin yanı sıra kesintilerle başa çıkmak ve hatta bunlardan kâr etmek için rakiplerden daha iyi konumlanmayı gerektirdiği göstermektedir.

Başka bir açıdan, bir tedarik zinciri ne kadar esnek hale gelirse o kadar daha karmaşık ve olumsuz hale gelir. Küresel şirketler, tedarik kaynaklarını ve ağlarını genişletirken esneklik ve verimlilik arasında doğru bir denge kurmalıdır.

Rekabet düzeyini korumak, artırmak isteyen tedarik zincirleri esneklik düzeylerini her zaman geliştirmeye açık olmak durumundadırlar.

Teknoloji ve Yapay Zekâ

Veri, tahmine dayalı analiz ve yapay zekâ, lojistik sektöründe tedarik ve verimlilik noktasında büyük fayda ve dönüşümler meydana getirirken sistemin ilerlediği noktayı verimliliği tamamen farklı bir boyuta taşıyor.. Daha kısa teslimat süreleri, müşteri taleplerinin karşılanması, uygun maliyetlendirme ve birçok çalışmaya da fazlasıyla fayda sağlıyor. Depo otomasyonunda kullanılan yapay zekâ sistemleri sayesinde de yanlış ürün gönderimi sorunu azalırken, depo içi yerleştirmelerde ve ürünün depodan çıkma süresini oldukça kısaltabiliyor.

Yapay zeka, doğrusal regresyon ve benzeri analiz teknikleri ile müşterilerin önceki davranışlarına göre ne sonraki zamanlarda talepleri ön görebiliyor. Bu taleplerin öngörülebilmesi ürünleri erkenden hazırlayıp teslimat süresinin azalmasının yanında müşteri memnuniyetine de fayda sağlamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Süreç içerisindeki bütün mal ve hizmetin işleyişini kolaylaştırma adına yapılan çalışmaları tedarik zinciri yönetimi olarak adlandırabiliriz.

Temel fonksiyonları; talep ve sipariş yönetimi, satın alma, planlama, imalat, stok yönetimi, depo yönetimi  ve dağıtım(lojistik) olarak adlandırabiliriz. Bu kapsamda temel fonksiyonların birbirleri ile uyum içerisinde çalışmaları verimlilik ve müşteri memnuniyeti noktasında önem arz etmektedir.

Bu kapsamda temel fonksiyonlar iyi planlanırsa maliyetler azalmasının yanı sıra, teslimat performansında iyileşme, tedarik çevrim süresinde kısalma, kalitede artış ve talep tahminlerin doğruluğu noktasında artış sağlamaktadır.

Blog Yazılarımı İçin Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.