Skip to content Skip to footer

Antrepo İşleticilerinin ve Kullanıcılarının Sorumlulukları Nelerdir?

Antrepo işleticisi, gümrük antreposunda eşyanın bulunduğu süre boyunca gümrük denetimi altında olmasını sağlama, gümrük antrepo rejimine göre eşyanın korunmasıyla ilgili görevleri üstlenme ve belirlenen özel şartlara uygun hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Ancak, bir genel antrepo işletmek için izin alındığında, antrepo ya da eşyanın niteliklerine bağlı olarak bu sorumlulukların tamamen kullanıcıya ait olabileceği işletme izninde açıkça ifade edilebilir. Kullanıcı ise, eşyanın antrepo rejimine uygun şekilde muhafaza edilmesi gerekliliklerini her durumda yerine getirmekle yükümlüdür.

Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, eşyanın antrepoya giriş esnasında gümrük tarafından belirlenen ya da belgelerde yer alan miktarlara göre, eşyanın antrepoda değiştirilmesi gibi durumlarda gümrük idaresi karşısında finansal olarak sorumludurlar. Bu sorumluluk, eşyada gümrük tarafından belirlenen ya da belgelerde ve antrepo beyannamesinde belirtilen miktar ve türde bir eksiklik ya da değişiklik tespit edildiğinde, ilgili gümrük vergileri ve cezalarının ödenmesini içerir. Ancak, eşyanın doğal özellikleri nedeniyle meydana gelen kayıplar, gümrük gözetimi altında antrepoda yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan eksiklikler, ve antrepo işleticilerinin ya da kullanıcıların kusuru olmadan gerçekleşen hasar, kayıp, hırsızlık gibi durumlar, gümrük idaresine kanıtlanması şartıyla sorumluluk doğurmaz. Bu durumlar dışında kalan eksiklikler için, antrepo türüne ve işleticiler ile kullanıcılar arasındaki anlaşma koşullarına bağlı olarak maddi sorumluluk söz konusudur.

Antrepo rejimine alınan eşyalar, gümrük antreposuna yerleştirildiği gün işletici tarafından kaydedilir. Bu stok kayıtları, Gümrük Yönetmeliği’nin 83 numaralı Eki’nde yer alan tablodaki temel bilgileri barındırır ve gümrük yetkililerinin denetimine uygun şekilde düzenlenir. A, C, D ve E tipi antrepolar için stok kayıtlarının tutulması işleticiye aittir. B tipi antrepolarda ise, ilgili gümrük idaresi, rejime giriş ve rejimi kapatan beyanları ve diğer belgeleri kayıt altına alır ve bunları saklar. B tipi antrepoların işleticileri ve/veya kullanıcıları da bu belgeleri saklama görevini üstlenir ve bu tür antrepolarda stok kaydı tutma zorunluluğu olmayabilir. F tipi antrepolarda, gümrük kayıtları, stok kayıtlarının görevini üstlenir.

Her yılın sonunda, hem genel hem de özel antrepo işleticileri, antrepolarındaki stokların bir listesini gümrük yetkililerine sunar. Gümrük idaresi, işletici tarafından sağlanan bu listeye dayanarak, yıllık olarak genel ve özel antrepoların içerisindeki eşyaları sayar. Sayım esnasında eksik bulunan eşyalar için gümrük vergileri, durumun gerektirdiği şekilde ya işletici ya da kullanıcıdan tahsil edilir. Sayımda miktarı fazla çıkan eşyalar kaydedilir. Eğer gümrük idaresi, fazlalığın geçerli bir nedenle oluştuğuna ikna olmazsa, bu fazla eşya tasfiye edilir.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Blog Sayfamıza Dönmek İçin Tıklayınız.