Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiği

Anasayfa Lojistik Sektörel Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiği

Tehlikeli madde lojistiği, kimyasal madde depolama ve dağıtımı, ADR’li lojistik ve süreçleri hakkında hızlı ve güvenli çözüm önerileri için bize ulaşın.

Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiği Nedir?

Tehlikeli madde lojistiği, içeriğinde tehlikeli kimyasal özellik bulunduran, çeşitli etkenler sebebiyle çevreye vereceği hasarlardan dolayı diğer maddelere göre daha güvenli yapılan bir lojistik sektörüdür. ADR lojistiği ya da kimyasal lojistiği olarak da bilinen bu taşımacılık türünde çevredeki canlıların ve çevrenin hiçbir zarar görmemesi esas olarak alınır. Bu nedenle tehlikeli madde depolama ve dağıtım işlemleri oldukça güvenli bir şekilde yürütülmelidir.

Tehlikeli maddeler farklı özelliklerde ve farklı yapılarda olabilirler. Arz ettikleri tehlikeler birbirinden farklı olduğu gibi taşıma koşulları da farklılık göstermektedir. Örneğin katı, sıvı ya da gaz olarak bulunabilen bu maddeler patlayıcı, yanıcı, bulaşıcı ya da zehirli olabilirler. Ulusal Lojistik & Antrepo verdiği ADR esaslarına uygun, tehlikeli kimyasal maddelere özel koşullarda hassas ve titizlikle taşımacılık hizmeti vermektedir. Alanlarında eğitimli ve uzman kadrosu ile profesyonel olarak Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiği yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Taşımacılığı Yapılan Tehlikeli Maddeler:

 • Patlayıcı, yanıcı (tutuşucu) sıvı, katı ya da gaz maddeler.
 • Zehirli gazlar.
 • Bulaşıcı ve radyoaktif maddeler.
 • Yükseltgenliği bulunan maddeler.
 • Çeşitli maddeler ile temasında yanıcı ya da zehirleyici olan maddeler.
 • Kendiliğinden yanabilen maddeler.
 • Aşındırıcı özelliğe sahip maddeler.
 • Organik peroksitler.
 • Tehlike oluşturabilecek diğer madde ve nesneler.

Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiğinde ADR’nin Önemi

ADR, tehlikeli madde ve kimyasalların karayolu ile güvenli taşınmasını sağlayan bir Avrupa anlaşmasıdır.  Bu anlaşmada Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiğinde taşıması yapılan maddelere uygun insan ve çevre güvenliği adına bazı önemli koşullar belirtilmiştir. Lojistik firmalarının tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmeleri için ADR sertifikasına ihtiyaçları vardır. Taşımacılıkta görevli kadro belirli eğitimler aldıktan sonra ADR lojistiğinde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda lojistikte kullanılan araçların da ADR koşullarına uygun olmaları gerekmektedir. Ulusal Lojistik & Antrepo  ADR sertifikasına sahiptir ve ekibi gerekli eğitimlerini tamamlamış tecrübeli çalışanlardan oluşmaktadır. Depolama ve taşıma sürecinde ADR yönetmeliklerine uyulmaktadır.

Ulusal Lojistik & Antrepo ile Tehlikeli Madde ve Kimyasal Lojistiğinde Endüstriyel Proje Taşımacılığı

Ulusal Lojistik & Antrepo farklı sektörlere özel çözümler üretmek için titiz bir şekilde çalışmaktadır. Başlıca doğal gaz, petrol, madencilik, güç üretimi ve inşaat gibi sektörlerde benzersiz planlamaları sayesinde  farklı sektörlerdeki firmaların tedarik zincirlerinin olduğundan verimli hale gelmesini ve oluşabilecek sorunların kusursuz bir şekilde çözülmesini sağlayarak taşımacılık sürecinin planlandığı gibi gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda farklı sektörlere özel olarak tasarlanan ağır yük taşıma kapasiteli özel boyutlu kargolar Ulusal Lojistik & Antrepo tarafından sağlanmaktadır. Ulusal Lojistik & Antreponun en büyük avantajlarından biri, kimyasal, petrokimyasal ve yağlama vb. maddelerin üretimini ve dağıtımını gerçekleştirmekte olan şirketlere ürün işleme ve paketleme desteğidir. Benimsediği “Anahtar Teslim” ilkesi ile müşterilerin hizmet kalitesi ve hızı artarken kullanılan maliyetin azalmasını sağlar.

Ulusal Lojistik & Antrepo güvenlik standartlarına uyarak çeşitli maddelerin yönetim, taşımacılığı ve depolamasını üstlenmiştir. Bu maddeler ve sektörler şunlardır:

 • Petrol ya da Doğalgaz aranması ya da üretilmesi.
 • Petrol ve benzeri kimyasal maddeler.
 • Mühendislik, İnşaat, Güç ve Enerji, Madencilik sektörleri.
 • Altyapı projeleri.
 • Endüstriyel tesisler.
 • Aktarma merkezi ve transit.

Ulusal Lojistik & Antrepo ile ADR Taşımacılık ve Depolama Süreci

 • Ayrıştırma.
 • Otomasyon.
 • Kimyasal ve tehlikeli ürün depolama ve elleçleme.
 • Yüksek yoğunluklu depo imkanı.
 • Isı kontrolü olan tesisler.
 • Envanter optimizasyonu.
 • Etiketleme.
 • Paketleme.