Skip to content Skip to footer

ANTREPO VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİLMESİ GEREKEN 10 ÖNEMLİ KPI

Deneyimli depo ve tesis yöneticileri, veri ölçümünün performansı artırmak için kritik olduğunu bilirler. Anahtar performans göstergeleri (KPI’lar), izlendiklerinde depo performansının düşüş veya iyileşme durumunu ortaya koyan belirli işlevlerin ölçümleridir. Bir KPI seti, yönetim ve bireysel ekip üyeleri için makul hedefler ve performans hedefleri sağlayan birleşik bir performans kriteri olarak birlikte ölçülebilir.

Alım KPI’ları

Herhangi bir depo operasyonunun herhangi bir kısmı bir darboğaz haline gelebilir ve özellikle alım iş akışının sorunsuz olması önemlidir. Gelen sevkiyatların varış zamanı herhangi bir anda değişebilir ve alımda yaşanan herhangi bir gecikme genellikle depo tesisindeki sonraki tüm adımları etkiler.

  1. Alım Verimliliği: Alım verimliliği, bir deponun operasyonel başarısı için kritik bir metriktir. Bu metrik, alınan malzemenin planlanan iş miktarı ile ilişkili verimliliğini ölçer. Alım süreci, malzemelerin tedarikçiden depoya kabul edilmesi, kontrol edilmesi ve uygun yerlere taşınmasını içerir. Verimli bir alım süreci, malzeme akışını hızlandırarak, depo operasyonlarının kesintisiz devam etmesini sağlar. Alım verimliliği şu şekilde hesaplanır: Alınan envanter hacmi / Toplam personel saatleri. Bu hesaplama, depo yöneticilerinin iş gücünü etkin bir şekilde yönetmesine ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, alınan malzemenin doğru ve hızlı bir şekilde kontrol edilip edilmediği, personelin zamanının nasıl kullanıldığı ve mevcut iş akışlarının verimliliği bu metrikle değerlendirilir. Alım verimliliğinin düşük olması, operasyonel gecikmelere ve maliyet artışına yol açabilir, bu nedenle sürekli izlenmeli ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Yerleştirme KPI’ları

Yerleştirme adımında depo çalışanları, malları alım alanından depo içindeki uygun envanter depolama yerine taşırlar. Yerleştirme ile ilgili rotalar ve adımlar iyi tanımlanmamışsa, alım iskelesinde malzeme yığılmasına veya depo sahasında envanter tükenmesine yol açabilir.

  1. Yerleştirme Verimliliği: Yerleştirme verimliliği, alım sürecinin hemen ardından gelen ve malzemelerin depo içinde uygun yerlere taşınmasını içeren kritik bir adımdır. Bu metrik, yerleştirme işleminin ne kadar verimli gerçekleştirildiğini ölçer. Verimli bir yerleştirme süreci, depoda düzeni sağlar ve malzemelerin doğru yerlerde depolanmasını garantiler. Yerleştirme verimliliği şu şekilde hesaplanır: Yerleştirilen stok hacmi / Çalışan saatleri. Bu hesaplama, malzemenin taşınma süresi, personel hareketleri ve yerleştirme yöntemlerinin etkinliğini değerlendirir. Yerleştirme sürecindeki verimlilik, depoda çalışma akışını hızlandırır ve stok yönetimini iyileştirir. Yerleştirme işlemleri sırasında kullanılan araçlar ve teknolojiler, yerleştirme verimliliğini artırabilir. Örneğin, otomatik yönlendirme sistemleri ve depo yönetim yazılımları, yerleştirme süreçlerini optimize edebilir ve hataları azaltabilir.
  2. Yerleştirme Döngü Süresi: Yerleştirme döngü süresi, depo operasyonlarının hızını ve verimliliğini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, malzemelerin alım alanından depo içindeki belirlenen yerlere taşınma süresini ölçer. Yerleştirme döngü süresi şu şekilde hesaplanır: Her yerleştirme görevinin tamamlanma süresi. Bu hesaplama, depo içindeki iş akışlarının hızını ve verimliliğini gösterir. Yerleştirme döngü süresinin kısa olması, depo operasyonlarının hızlı ve verimli olduğunu gösterir. Yerleştirme döngü süresinin uzun olması ise depo içinde gecikmelere ve malzeme yığılmalarına yol açabilir. Bu nedenle, depo yöneticileri yerleştirme döngü süresini sürekli izlemeli ve iyileştirme çalışmaları yapmalıdır. Yerleştirme döngü süresini azaltmak için personelin eğitimi, yerleştirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin kullanılması önemlidir.

Depolama KPI’ları

Depoda depolama alanını optimize etmek önemli bir önceliktir. Bu performans göstergeleri, işleyiş dinamiklerini anlamaya yardımcı olur ve depo yöneticilerinin ek depolama alanı artırma ve ürün yerleştirmesini iyileştirerek toplama döngü sürelerini azaltma yollarını belirlemesine yardımcı olabilir.

  1. Envanter Doğruluğu: Envanter doğruluğu, depo yönetiminin temel taşlarından biridir ve doğru envanter verileri, etkili bir depo operasyonu için hayati öneme sahiptir. Bu metrik, depodaki gerçek envanterin sistemde kaydedilen verilerle ne kadar uyumlu olduğunu ölçer. Envanter doğruluğu şu şekilde hesaplanır: Envanter yönetim sistemi sayımı / Fiziksel envanter sayımı. Bu hesaplama, envanter yönetim sistemlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirir. Doğru envanter verileri, sipariş karşılama sürecinde hataları azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır. Envanter doğruluğunu sağlamak için düzenli envanter sayımları, barkod sistemleri ve depo yönetim yazılımları kullanılmalıdır. Envanter doğruluğunun düşük olması, yanlış sipariş karşılama, stok yetersizlikleri ve operasyonel aksaklıklara yol açabilir. Bu nedenle, envanter doğruluğunu artırmak için sürekli izleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
  2. Envanter Devir Hızı: Envanter devir hızı, bir depo operasyonunun etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, depodaki ürünlerin ne kadar hızlı hareket ettiğini ve satıldığını gösterir. Envanter devir hızı şu şekilde hesaplanır: Yapılan satış sayısı / Ortalama envanter seviyesi. Bu hesaplama, depo içindeki malzeme akışının hızını ve etkinliğini gösterir. Yüksek envanter devir hızı, depodaki ürünlerin hızlı bir şekilde satıldığını ve yenilendiğini gösterir, bu da daha verimli bir operasyon anlamına gelir. Düşük envanter devir hızı ise stok fazlalığına ve maliyet artışına yol açabilir. Envanter devir hızını artırmak için satış ve pazarlama stratejileri, stok yönetimi ve tedarik zinciri süreçleri iyileştirilmelidir. Ayrıca, envanter devir hızını artırmak için talep tahminleri ve envanter optimizasyonu teknikleri kullanılmalıdır.

Sipariş Karşılama KPI’ları

Sipariş karşılama süreci, gelen siparişleri (talep) depoda depolanan arz ile birleştirir. Siparişlerin verimli ve hatasız bir şekilde karşılandığından emin olmak için birkaç farklı metrik izlenebilir.

  1. Sipariş Başına Maliyet: Sipariş başına maliyet, depo operasyonlarının maliyet etkinliğini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, bir deponun siparişleri karşılama maliyetini ölçer. Sipariş başına maliyet şu şekilde hesaplanır: Toplam karşılama maliyeti / Toplam sipariş sayısı. Bu hesaplama, depo operasyonlarının maliyet etkinliğini ve verimliliğini gösterir. Sipariş başına maliyetin düşük olması, depo operasyonlarının maliyet etkinliğini ve karlılığını artırır. Sipariş başına maliyetin yüksek olması ise operasyonel maliyetlerin artmasına ve karlılığın azalmasına yol açabilir. Sipariş başına maliyeti azaltmak için iş akışları optimize edilmeli, verimlilik artırılmalı ve maliyet etkinliği sağlanmalıdır. Ayrıca, depo yönetim yazılımları ve otomasyon sistemleri kullanılarak sipariş karşılama süreçleri iyileştirilebilir ve maliyetler düşürülebilir.
  2. Sipariş Döngü Süresi: Sipariş döngü süresi, depo operasyonlarının hızını ve müşteri memnuniyetini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, bir müşteri siparişinin tamamlanması için gereken süreyi ölçer. Sipariş döngü süresi şu şekilde hesaplanır: Sipariş girişinden paket teslimatına kadar toplam süre. Bu hesaplama, depo içindeki iş akışlarının hızını ve verimliliğini gösterir. Sipariş döngü süresinin kısa olması, müşteri siparişlerinin hızlı bir şekilde karşılandığını ve teslim edildiğini gösterir, bu da müşteri memnuniyetini artırır. Sipariş döngü süresinin uzun olması ise müşteri memnuniyetinin azalmasına ve siparişlerin gecikmesine yol açabilir. Sipariş döngü süresini azaltmak için depo içindeki iş akışları optimize edilmeli, personel eğitimi ve teknolojik yenilikler kullanılmalıdır. Ayrıca, müşteri siparişlerinin doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması için depo yönetim yazılımları ve otomasyon sistemleri kullanılmalıdır.
  3. Sipariş Doğruluk Oranı: Sipariş doğruluk oranı, depo operasyonlarının etkinliğini ve müşteri memnuniyetini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, siparişlerin doğru bir şekilde karşılanma oranını ölçer. Sipariş doğruluk oranı şu şekilde hesaplanır: (Doğru teslim edilen toplam siparişler / Toplam sipariş sayısı) x 100. Bu hesaplama, depo içindeki iş akışlarının doğruluğunu ve etkinliğini gösterir. Sipariş doğruluk oranının yüksek olması, müşteri siparişlerinin doğru bir şekilde karşılandığını ve teslim edildiğini gösterir, bu da müşteri memnuniyetini artırır. Sipariş doğruluk oranının düşük olması ise müşteri memnuniyetinin azalmasına ve siparişlerin yanlış teslim edilmesine yol açabilir. Sipariş doğruluk oranını artırmak için personel eğitimi, iş akışları optimize edilmeli ve teknolojik yenilikler kullanılmalıdır. Ayrıca, depo yönetim yazılımları ve otomasyon sistemleri kullanılarak sipariş karşılama süreçleri iyileştirilebilir ve hatalar azaltılabilir.

Toplama ve Paketleme KPI’ları

Depo sipariş karşılama sürecinin toplama ve paketleme adımları, siparişlerin müşterilere gönderilmeye hazırlanmasını içerir. Genellikle iş gücü yoğun olan bu adımların izlenmesi, önemli darboğazların olmadığından emin olmak için önemlidir.

  1. Toplama Doğruluğu: Toplama doğruluğu, depo operasyonlarının etkinliğini ve müşteri memnuniyetini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, siparişlerin doğru bir şekilde toplanma oranını ölçer. Toplama doğruluğu şu şekilde hesaplanır: (Hatasız toplanan toplam siparişler / Toplam sipariş sayısı) x 100. Bu hesaplama, depo içindeki toplama işlemlerinin doğruluğunu ve etkinliğini gösterir. Toplama doğruluğunun yüksek olması, müşteri siparişlerinin doğru bir şekilde toplandığını ve teslim edildiğini gösterir, bu da müşteri memnuniyetini artırır. Toplama doğruluğunun düşük olması ise müşteri memnuniyetinin azalmasına ve siparişlerin yanlış toplanmasına yol açabilir. Toplama doğruluğunu artırmak için personel eğitimi, toplama süreçleri optimize edilmeli ve teknolojik yenilikler kullanılmalıdır. Ayrıca, depo yönetim yazılımları ve otomasyon sistemleri kullanılarak toplama süreçleri iyileştirilebilir ve hatalar azaltılabilir.

İade KPI’ları

Bir depo, iade işlemlerini de yapabilmeli ve bazı durumlarda ürünleri yeniden depo sahasına yerleştirebilmelidir. İadelerin ölçülmesi, onların etkisini anlamak ve bu siparişleri yönetmek için en iyi yolu belirlemek açısından önemlidir.

  1. İade Oranı: İade oranı, depo operasyonlarının etkinliğini ve müşteri memnuniyetini değerlendirmek için önemli bir metriktir. Bu metrik, iade edilen ürünlerin toplam gönderilen ürünlere oranını ölçer. İade oranı şu şekilde hesaplanır: İade edilen toplam ürün sayısı / Gönderilen toplam ürün sayısı. Bu hesaplama, depo içindeki iade işlemlerinin etkinliğini ve müşteri memnuniyetini gösterir. İade oranının düşük olması, müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu ve ürünlerin doğru bir şekilde gönderildiğini gösterir. İade oranının yüksek olması ise müşteri memnuniyetinin azalmasına ve ürünlerin yanlış gönderilmesine yol açabilir. İade oranını azaltmak için ürün kalitesi artırılmalı, sipariş karşılama süreçleri optimize edilmeli ve müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır. Ayrıca, iade işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesi için depo yönetim yazılımları ve otomasyon sistemleri kullanılmalıdır.

Yukarıda tartışıldığı gibi, depo operasyonlarının tam bir resmini oluşturan tam bir KPI seti seçmek önemlidir. Hiçbir bireysel metrik, uygun bağlam olmadan yararlı değildir ve en iyi ölçümleri belirlemek ve temel değerler oluşturmak zaman alabilir. Depo raf etiketleri, uzun menzilli yansıtıcı barkod etiketleri ve işaretleri, geri dönüşümlü konteyner etiketleri ve palet barkod etiketleri gibi depo barkod etiketlerini uygulamak, yalnızca ölçümü düzene sokmakla kalmaz, aynı zamanda depo operasyonlarınız genelinde KPI’ları iyileştirmek için süreçlerinizi daha verimli hale getirebilir. Bu yazıyı bir rehber olarak kullanarak ve ek araştırmalar yaparak, ekibinizi uyumlu hale getiren ve performansınızı artıran bir depo raporlama planı oluşturabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Blog Sayfamıza Dönmek İçin Tıklayınız.