İnsan Kaynakları

Anasayfa İnsan Kaynakları
kariyer

Özgeçmişlerinizi ve iş başvurularınızı, ik@ulusalantrepo.com.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Ulusal Lojistik & Antrepo çatısı altında, en önemli güç kaynağı olarak insanlar, yani çalışanlarımız görülmektedir. Şirket hedeflerimize yönelik en önemli misyonlarımızdan biri, kurumumuzun değerlerini ve kültürünü devam ettirebilmektir. Bu nedenden dolayı, insan kaynakları departmanımızda amacımıza uygun uygulamalar yürütmekteyiz.

PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

Şirket hedeflerine ulaşmanın yegane yolu, iyi bir takım çalışması ve ne istediğini bilen, ortama uyum sağlayabilen takım oyuncularından geçer. Ulusal Lojistik & Antrepo çalışanlarının her biri, lojistik ve antrepo alanında, ülkesine ulusal düzeyde en fazla katkıyı sağlamak için uğraşan bir takımın oyuncularıdır.

Gerek şirketin gidişatına gerek bireysel iş performansına yönelik tüm hedefler, performans yönetim sistemi ile desteklenmektedir.

Performans yönetim sistemi üç ana faktör içerir: Ücret, eğitim ve ödüllendirme.

Her çalışanımız, yılda en az bir kez olmak üzere performans değerlendirmesine girmektedir. Bu değerlendirmelerin sonucunda, çalışanlarımızın belirli bir zaman periyodu boyunca sergiledikleri performansa göre ücret, prim ve terfi gibi alanlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Değerlendirme, yöneticiler ve değerlendirmeye giren personellerimiz arasında, samimi ve objektif bir sohbet havasında, gerginlikten uzak bir enerjiyle geçmektedir.

Bu değerlendirmelerin amacı, takımdaki her bir oyuncuyu olabilecekleri en iyi forma getirmek ve takımın, yani şirketin, geleceğini ilerilere taşımaktır. Bu da ancak ve ancak böyle destekleyici uygulamalarla mümkün olabilir.

Hızla evrilen ve sürekli yenilik getiren bir sektörde, olmazsa olmazlardan biri de eğitimdir. Ulusal Lojistik & Antrepo olarak, eğitimi her alanda desteklemekle birlikte, şirket içinde de çalışanlarımızı ilgilendiren eğitimler vermekteyiz. Belirli zaman aralıklarında gerçekleşen bu eğitimlerde sektörel ve teknolojik alanlarda ortaya çıkan yeniliklerden bahsetmekte, çalışanlarımızı en iyi performansı sergileyebilmeleri için gereken yüksek bir bilgi birikimiyle daha da donanımlı hale getirmekteyiz. Bu sayede, iş yönetim süreçlerimizde yenilikleri aksaklık yaşanmadan, hızlı bir şekilde uygulayabiliyoruz.

KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

Ulusal Lojistik & Antrepo, şirket kimliği dolayısıyla daima belirli hedefler doğrultusunda hareket etmektedir. Aynı şekilde, bu çatı altında bulunan personeller de kariyer hayatlarına yönelik uzun vadeli planlamaları Ulusal Lojistik & Antrepo çatısı altında yapabilir, hedeflerini limitler olmadan, daima ileriyi düşünen bir yaklaşımla belirleyebilirler.

Ulusal Lojistik & Antrepo bünyesinde oluşan personel ihtiyaçları karşılanacağı zaman, öncelik her zaman şirket içinden, gerekli koşulları sağlayabilen ve gerekli eğitimleri almış personellerimizi gereken mevkilere atamaktır. Temel prensiplerimizden biri olan bu anlayış, terfi veya ödüllendirme uygulamalarımızla da uyuşmakta ve verdiğimiz eğitimlerin yeri geldiğinde sahada da uygulanabilir olmasını sağlamaktadır.

ÜCRET BELİRLEME VE ÖDÜLLENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ

Ulusal Lojistik & Antrepo olarak, esnek bir ücret yönetimi uygulamakta ve performans değerlendirmeleri sonucunda ücret artışlarını personelimiz için anında mümkün kılmaktayız.

İşe alım esnasında, personel adaylarımızın çalışma ücretlerini kendilerinin belirlemesi gerektiğinden yanayız.

PERİYODİK EĞİTİM VE GELİŞİM FAALİYETLERİ

Şirketimiz belirli periyodik aralıklara çalışanlarına eğitimler vermektedir. Bu eğitimlerin amacı, mecvut iş gücünü geliştirmek ve daha donanımlı hale getirmek, bunlar sayesinde de yeniliklerin gerisinde kalmamaktır. Çalışanlarımızın hızla değişen bu sektöre eğitimlerle hızlıca adapte olabilmesini sağlamak, iş ortaklarımızla yürüteceğimiz süreçlerin de daha hızlı verimli işlemesini garanti altına almaktadır.

Eğitimlerin sürekliliği hiçbir şart altında aksatılmamakta ve personellerimize dış ticarette kanunu mevzuatların takibinden şirket içindeki yeni uygulamalara kadar birçok konuda bilgi akışı sağlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Ulusal Lojistik & Antrepo çatısı altında işe alımı yapılan her bir personel, “doğru iş için doğru kişi” mantığıyla işe alınmıştır ve bu durum halihazırda devam etmektedir.

Çalışanlarımızın, şirketin kültürüne ve değerlerine uyum sağlayabilmesi, şirkete bağlılık geliştirebilmesi, en az performanları kadar önemlidir ve Ulusal Lojistik & Antrepo bünyesinde uzun dönemler devam edecek, devamlı yükselen bir kariyerin anahtarıdır.

Çalışanlarımızın hem birbirleriyle hem de şirketin değerleriyle olan uyumuna verdiğimiz önem neticesinde, Ulusal Lojistik & Antrepo  sadece çalışılacak değil yaşanılacak bir işe yeri kimliğine kavuşmaktadır .

 

  • Ulusal Lojistik & Antrepo, personellerinden yaptıkları işi geliştirmelerini, işe değer katmalarını beklemekte ve bunu onların bir sorumluluğu olarak görmektedir.
  • Şirket bünyesi içinde temel amacımız, personellerimiz takım arkadaşlığını benimsemesi ve ortak bir amaç için, daima gelişmeyi ve ileriyi hedefleyerek ortak çalışmaları yapabilmesidir.
  • “İnsana yapılan yatırım, kuruma ve ülkemize katkısı en yüksek yatırımdır” bilinciyle;
    Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, medeni durum, din, siyasi görüş veya fiziksel engelleri gözetmeksizin tüm personel adaylarımıza ve personellerimize eşit ve adil bir yaklaşım sergiliyoruz.
  • Verdiğimiz eğitimlerle de teşvik ettiğimiz üzere; yeniliğe açık, sorgulayan ve gelişim odaklı personellerle çalışmak istiyoruz; ve, şirket kültürüne ve değerlerine benimseyici bir yaklaşımla adapte olunmasını beliyoruz.