Çevre Politikamız

Anasayfa Çevre Politikamız

Küresel çapta lojistik faaliyetler hiçbir zaman durmamakta ve daima artan bir ivmeyle devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın da hızlıca değişiyor olması gibi, sektörel bazda da değişiklikler söz konusudur. Fakat tüm bunlar olurken, dünyamız da sürekli olarak değişmekte ve gittikçe geri döndürülemez bir noktaya yaklaşmaktadır.

Ulusal Lojistik & Antrepo olarak bu sorunun farkına varmış ve en acil şekilde çevre konusunda gerekli hassasiyeti göstermiş bulunmaktayız. Gerek faaliyetlerimiz, gerek anlaşmalarımız gerek yüksek duyarlılığımızla, çevre verdiğimiz yükü en aza indirmeyi kendimize bir görev edinmekteyiz.

İçinde bulunduğumuz dünya olmadan lojistik faaliyetlerin bile düzgün yürüyemeyeceğinin farkındayız.

Bu büyük soruna katkı sağlayan bir yapı olmayı kabul etmiyor ve süreçlerimizi çevreye sıfır hasar vererek yürütmeyi amaçlıyoruz.