İnsan Kaynakları

kariyer

*Özgeçmiş ve iş başvurularınız için ik@ulusalantrepo.com.tr adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

Şirket hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli yer teşkil eden ve en önemli şirket varlıklarımız arasında yer alan çalışanlarımızın performans ölçümleri ve değerlendirmeleri, onların bu hedeflere ulaşmasında büyük önem teşkil etmekte ve performans yönetim sistemi; Ücret, eğitim ve ödüllendirme faktörlerini içermektedir. Performans değerlendirmeleri, personel yetkinlikleri ve hedefleri baz alınarak yapılmakta olup, yöneticiler ile değerlendirmeye tabi tutulan personeller arasında samimi ve adil diyalog esas alınarak yapılır. Amaç; takım çalışmasıdır ve takımdaki her oyuncunun oyunu maximum verimlilikte oynaması ve belirlenen hedeflere birlikte ulaşılmasıdır.

Performans değerlendirmeleri yılda en az (1) kez yapılmakta olup; ücret, prim, terfi gibi çalışanlarımızın performansları ile direk bağlantılı bu faktörler, firma yönetimi tarafından değerlendirilmekte ve bu verilere göre atılması gereken adımlar atılmaktadır. Ayrıca tüm departmanlarımız belirli tarihlerde yapılan periyodik eğitim süreçlerinden geçmekte ve sektörel yeniliklerin anında eğitimini alıp, iş yapış süreçlerinde bu değişiklikleri uygulamaktadırlar.

KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

Şirket tüzel kişiliğimizin hedefler doğrultusunda yönetildiği gibi, çalışan personellerimiz de kendi kariyer hedeflerini şirketimizde rahatlıkla yapabilmektedirler. ULUSAL LOJİSTİK olarak temel prensibimiz; çeşitli sebeplerle boşalan veya yeni yatırım ve projeler dolayısıyla oluşan personel ihtiyaçları, öncelikle kendi bünyemizde bulunan ve gerekli koşullara haiz ve gerekli eğitimleri almış personellerimiz arasından seçilerek karşılanır.

ÜCRET BELİRLEME VE ÖDÜLLENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ

ULUSAL LOJİSTİK ;’de çalışma ücretlerini, büyük ölçüde çalışanları belirler. Esnek ücret yönetimi uygulanmakta olan şirketimizde, çalışanlarımızın performans sonuçları ücret artışlarına direk olarak yansıtılır. Ayrıca yıllık olarak yapılan sektör ve genel ekonomik göstergelerde ücret politikalarının belirlenmesinde büyük önem teşkil etmektedir.

ULUSAL LOJİSTİK ; iş süreçlerini devamlı olarak takip eden ve bu süreçlerde yer alarak aktif rol üstlenen, uygulanan veya uygulanması planlanan projelerle ilgili öneriler getiren personeli için; objektif, açık ve adil bir yöntem ile ödüllendirme mekanizmasını çalıştırır, uygular ve bunu şirket içerisinde örnek olarak duyurur.

SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM FAALİYETLERİ

Şirketimiz sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleri doğrultusunda periyodik eğitimlere büyük önem vermekte ve bu yöntem/uygulamalarla şirket işlerinin, dolayısıyla iş ortaklarımızın işlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Dış Ticaret  ile ilgili her türlü gelişme ve kanuni mevzuatların takibi, teknik eğitimler sırasında verilen bilgilerin önemli kısımlarının hatırlatmaları ve tekrarı , şirket içi gerçekleşen uygulamaların bilgilendirilmesi, sektörel bilgilerin paylaşımı ve bu bilgilerin çalışanlarımızda kalıcı olarak yer edinmesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla, eğitimin sürekliliğine büyük önem verilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

ULUSAL’DA;
İŞE ALIM = DOĞRU İŞE, DOĞRU KİŞİ
TERFİ, KARİYER = LİYAKAT, PERFORMANS, KURUM KÜLTÜRÜNE UYUM
İŞ VE YAŞAM = SADECE ÇALIŞILACAK DEĞİL, YAŞANILACAK İŞYERİ
EĞİTİMLE EKİBİN GELİŞİMİ  -> BAŞARI + KAZANÇ = ULUSAL

ULUSAL LOJİSTİK; başarının ve sürekli gelişmenin en önemli anahtarının insan olduğu bilinciyle “önce insan” anlayışından yola çıkmış ve sürekli gelişen bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturmayı amaç edinmiştir. Çalışanlarımızın risk temelli düşünceden ve riskleri belirleme için yaptığı faaliyetlerden, kendini ve işini geliştirmesi, görevine değer katması ana sorumluluğudur.

“GÜVEN”, “SAYGI”, “KALİTE” ve “ŞEFFAFLIK” değerlerinin sorumluluğuyla, tüm çalışanlarımız tarafından kurum kültürü olarak benimsenmesi İnsan Kaynakları Politikamızın temelini oluşturur.

Amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak, bünyemizdeki sinerjiyi, TAKIMDAŞLIK bilincini devam ettirmektir.

İnsana yapılan yatırım, kuruma ve ülkemize katkısı en yüksek yatırımdır” bilinciyle;

Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine inanan,

İnsanlarda var olan, yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlayan,

İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçen, geliştiren ve değerlendiren,

Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanlarımızın; kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

Kendilerini geliştirme azimleri, beceri, kişilik, başarı ve hizmet sürelerini performansları ve kuruma olan sadakatlerini göz önünde bulundurarak, kariyerlerini, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda planlayıp geliştirmek,

Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile İnsan Kaynakları arasında güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak,

İşin özelliğine uygun yetkinlikte çalışan seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve oryantasyon programlarıyla çalışanlarımıza kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissettirmek,

Lojistik ve depolama sektörünün uzmanlarını şirket içinde oluşturmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini desteklemektir.