Technological Infrastructure

Anasayfa Technological Infrastructure

Yenilikçi, güvenilir, ekonomik ve aynı zamanda hızlı hizmet üretiminin temel faktörlerinden biri olan teknolojik altyapı sistemleri, organizasyon yapımızın içinde büyük önemi bulunmaktadır. Bunun için hem kendi iş süreçlerimizin hem de iş ortaklarımızın iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesi maksadıyla, modern IT sistemleri ile çalışmaktayız.

Sahip olduğumuz ERP tabanlı bilgi işletim sistemi ile tüm departmanlarımız, aynı sistem içerisinde birbirleri ile entegre durumdadır. Kendi iç entegrasyonumuzu, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda doğrudan paylaşılarak iş süreçlerimize  ortak edilerek takip sistemi kolaylaştırılır ve işlemler hızlandırılır.

Bilginin ortak paylaşımı, firmamız ile müşterilerimiz arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. ‘’Warehouse Management Systems’’ (WMS) sayesinde  müşterilerimiz güncel stok bilgilerine her zaman ulaşabilir.  Uygulanan bu sistem iş süreçlerine ait gelişmeleri daha kolay ve daha hızlı yönettikleri gibi, bu işlemlere ait raporlamaları da detaylandırarak  alma imkanı sağlanmaktadır.

Bilgi ve varlıklar kuruluşların faaliyetlerini sürdürebilmesi için en önemli kavramlardan biridir.  Bu nedenle bilgilerin korunması ve gizlenmesi bizim için çok önemli bir unsurdur. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesine sahip olan firmamız, bilgi ve varlıkların yönetilmesi ve korunması sistemine sürekli yatırım yapmaktadır. Ticari kayıpları sıfıra indirecek olan bu yaklaşımların sürekliliği ile, mevcut riskleri minimuma indirerek, maksimum faydayı müşterilerimizle paylaşırız.